Trong Trung Ương Đảng CSVN vẫn có cán bộ để vợ con thu vén riêng...
"Trong TƯ, vẫn có cán bộ để vợ con thu vén riêng" là nhan đề một bản tin trên báo Doanh Nhân Sài Gòn và tờ Thông Tin Thương Mại.


Đó là lời tố cáo từ ông Trương Tấn Sang, người đang giữ chức Thường trực Ban Bí thư đưa ra ngay trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X đọc tại phiên khai mạc Đại hội Đảng sáng Thứ Tư 12-1-2011.

Bản tin từ thông tấn nhà nước nói rằng ông Trương Tấn Sang sau khi ca ngợi “BCH Trung ương đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân đạt được những thành tựu quan trọng...” đã nhìn nhận là vẫn còn “một số vấn đề lớn, quan trọng, gây bức xúc xã hội đã được nêu trong các văn kiện Đại hội X nhưng chưa có giải pháp khắc phục. Như nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, vấn đề đại diện chủ sở hữu và nâng cao hiệu quả DNNN, chính sách quản lý, đền bù, thu hồi đất đai, vấn đề dân chủ.

Một số vấn đề BCH Trung ương đã ra nghị quyết, nhưng chưa cân nhắc đầy đủ nguồn lực nên khi thực hiện đã vướng mắc, chậm trễ như Chiến lược biển, tam nông.”

Đặc biệt ông Sang bày tỏ bực dọc vì dự án đường sắt cao tốc lại bị cản trở. ông nói:

“...Trung ương đã có chủ trương nhưng khi Chính phủ trình ra Quốc hội lại chưa được nhất trí thông qua như dự án đường sắt cao tốc.”

Bản tin viết:

“Thường trực Ban Bí thư nhận định, nhiều cán bộ để xảy ra một số sai phạm, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ hoặc thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống hoặc để vợ, con, cấp dưới lợi dụng chức quyền thu vén lợi ích cá nhân, phải xử lý kỷ luật, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.

...Kết quả đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước còn nhiều hạn chế cổ phần hoá DNNN còn để thất thoát tài sản nhà nước quản lý hoạt động các doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước còn nhiều yếu kém. Từ đó, hoạt động của một số tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước thấp.

Nguồn lực đầu tư của Nhà nước có tập đoàn rơi vào tình trạng phá sản, gây tổn thất lớn về kinh tế, làm bức xúc xã hội.

Cũng theo ông Trương Tấn Sang, vẫn chưa ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí, gây bức xúc trong xã hội. Lãnh đạo xử lý sai phạm sau thanh tra, kiểm tra, điều tra ở một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, một số doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác chưa kịp thời.

Nhiều trường hợp, việc quản lý cán bộ không sâu sát, chưa bảo đảm đánh giá đúng cán bộ.

...Theo ông Sang, công tác giám sát trong Đảng là vấn đề mới, nhưng hướng dẫn chưa đủ rõ, gây lúng túng. Do không kịp thời phát hiện sai phạm để khắc phục nên một số cán bộ các cấp vi phạm phải xử lý kỷ luật (trong đó có cả cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý). Việc tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu gương của một số cán bộ các cấp còn nhiều yếu kém, gây tổn hại đến uy tín và thanh danh của Đảng...”


CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:

CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC: